JULIUS COLLECTION – KHÔNG HẲN CHỈ LÀ ÁO HAY QUẦN, MÀ CÒN LÀ NHỮNG CÁI LUÔN LUÔN ÂM Ĩ, CỨ CHẢY VÀ TẠO NÊN TUM MACHINES. VỀ CHẤT LIỆU, VỀ MAY KHÔNG CÒN LÀ ĐỊNH NGHĨA CỦA BỘ NÀY, NÓ THAY CHO LỜI TỰ SỰ CỦA NHỮNG KẺ TẠO RA NHÃN HIỆU NÀY –  CHÚNG TÔI ĐÃ TỪNG CHẾT NHƯNG CÁI CHẾT CHỈ LÀM CHÚNG TÔI MẠNH THÊM VÀ MẠNH HƠN NỮA .