BERSERK COLLECTION – LÀ BỘ SƯU TẬP NHẤN MẠNH VÀO NHỮNG KIỂU DÁNG QUẦN MỚI, NHỮNG CHẤT LIỆU MỚI, CAO CẤP HƠN NHỮNG CHẤT LIỆU CHÚNG TÔI ĐÃ SỬ DỤNG. TRONG BERSERK CHÚNG TÔI ĐƯA VÀO NHỮNG KIỂU QUẦN MỚI, PHÁ CÁCH NHƯNG VẪN CÓ THỂ SỬ DỤNG TRONG MỌI THỜI ĐIỂM PHÙ HỢP VỚI NGƯỜI DÙNG CẦN SỰ TINH TẾ HƠN NỮA, ĐỘT PHÁ HƠN NỮA TRONG NHỮNG SẢN PHẨM CỦA TUM MACHINES.