[ WABI – SABI ] – NGHĨA LÀ CÁI ĐẸP BẤT TOÀN, CÁI ĐẸP ẨN TRONG CÁI ĐƯỢC CHO LÀ XẤU XA, TRONG BÓNG TỐI VÀ CÁI ÁC.